'  
 

Devrimci Kütüphane, Halk Cephesi.net  hiç bir partinin, örgütün ya da sivil toplum kuruluşunun sitesi  değildir.

Gelinen yerde tabanda var olan anti-emperyalist potansiyelin gericiliğe ve etnik milliyetciliğe, emperyalist uzantısı olan burjuva ulusalcılığına kaymasını engellemek,  tabanda var olan Devrimci potansiyelin kendi içinde takımcı, sekter  , yani  sınıfsal olmayan "uzlaşmazlığını"  uzlaşır hale getirmek ve  tabanda zorlayıcı bir güç olarak, tavanda var olan önderliklerin bir Cephe oluşturmasını hızlandırmasını, emperyalizme ve faşizme karşı demokrasi mücadelesine, birliğin ve beraberliğin sağlandığı zorlayıcı güçle etkili olabilmesini hedefleyen Bu oluşumun sağlanması için teorik ve pratik olanaklar sağlamaya çalışan , 68 ve 78 li devrimcilerin 2006 da eylemde birlik eleştiride özgürlük  temelinde ki birlik-cephe çalışmalarından arda kalan
bir DÜŞÜNCE BİRLİĞİDİR.
 

Site asgariden azamiye ortak bir anti-emperyalist düşünce ve tavır oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu temelde kitlelerin eğitilmesine yardımcı olacak araştırma, yorum ve belgelerin en geniş kitlelere ulaşmasını ve okunmasını sağlamak için kurulmuştur

 Sitenin asgari birlik anlayışı anti-emperyalist yurtseverlik temelindedir. Emekçi ve köylü halkların güçlerinin bölünmesi değil birliğinden yanadır.

AEHC sınıfsal olmayan "farklılıkların" çelişkiler  haline , ve Sınıfsal olmayan "çelişkiler" in de "uzlaşmaz "  hale dönüştürülmemesi  gerekliliği  görüşünden yola çıkarak ,tabanda ve tavanda  ilkeli bir "birliğin" oluşturulması gerektiği inancında olan, anti-emperyalistlerin çabalarıyla oluşturulan  bu  düşünce birliğinin web de yansımasıdır.